5 نمونه از بناهای عجیب تاریخی
تاریخی

5 نمونه از بناهای عجیب تاریخی

هیچ جاذبه ای به اندازه بناهای تاریخی اسرار آمیز و عجیب نیست. پس باید این مناطق را در الویت لیست گردشگری خود قرار دهید. شما با سفر به این ۵ بنای تاریخی عجیب، شگفت زده و متعجب می شوید.

عدد سیزده چرا نحس است؟
تاریخی

عدد سیزده چرا نحس است؟

شاید برای شما هم این این فکر به وجود آمده باشد که علت نحس بودن عدد 13 در چیست.