آثار تاریخی گمشده ایران و جهان
تاریخی
2

آثار تاریخی گمشده ایران و جهان

گاهی در مسیر تاریخ، اتفاقاتی رخ می دهد که باعث از بین رفتن برخی مکان های تاریخی و یا گمشدن آن ها شده اند. با ما در آثار تاریخی گمشده ایران و جهان همراه باشید.

عدد سیزده چرا نحس است؟
تاریخی

عدد سیزده چرا نحس است؟

شاید برای شما هم این این فکر به وجود آمده باشد که علت نحس بودن عدد 13 در چیست.