مطالب مربوط به: طبیعت شگفت انگیز ایران

طبیعت بلندترین آبشار طبیعی خاورمیانه
3

آبشار شوی بزرگ ترین و بلندترین آبشار طبیعی خاورمیانه جواهری ارزشمند در کشور ما است که پتانسیل‌ های بالقوه‌ ای برای تبدیل شدن به یکی از مهمترین جاذبه‌ های این مرز و بوم را دارد.