تندیس های عجیب در فرانسه
تصاویر
4

تندیس های عجیب در فرانسه

گذاشتن نسل جدید تندیس و پیكره‌ های زیبای انسانی در سواحل و معابر تردد مردم در فرانسه چهره‌ی شهر زیبا و شاداب تر شده است.