تصاویر
1

غروب خندان خورشید

در تصویری که مشاهده میکنید اتفاق عجیبی به هنگام غروب خورشید رخ داده است. در این اتفاق ابر ها به گونه ای در کنار هم قرار گرفته اند که انگار خورشید در هنگام غروب خود با لبخند غروب میکند این گونه جلو ها نادر اند.

تصاویر

خورشید عجیب و غریب

این تصویر مربوط به غروب خورشید است که منظره زیبایی را خلق کرده است.