دنیا از دید یک عقاب
کلیپ

دنیا از دید یک عقاب

دنیا از دید یک عقاب عقاب: عقاب‌ ها تمایل دارند در نقاط غیرقابل دسترس آشیانه برپا کنند و در علفزار و جنگل‌ های زمین‌ های پست و بر فراز کوه‌ های بلند و ناهموار و در نقاط دوردست و تقریباً دست نخورده توسط انسان زندگی می‌ کنند. جالب است بدانید …

کلت مسلسلی
کلیپ

کلت مسلسلی

شلیک با کلت مثل مسلسل کلیک کنید …

کلیپ

ماشین های آدم آهنی

تبدیل شدن ماشین به ماشین های آدم آهنی کلیک کنید…