هنری

خانه با قوطی های شامپاین

زمان مطالعه: < 1 دقیقه این خانه صد متر مربعی در شهر چلیابینسک روسیه توسط مردی پنجاه و دو ساله با استفاده از دوازده هزار بطری خالی شامپاین درست شده است.