دشت لاله های واژگون الیگودرز
گردشگری
3

دشت لاله های واژگون الیگودرز

زمان مطالعه: 2 دقیقه دشت لاله های واژگون الیگودرز دشت دالانی الیگودرز با دوهزار و 900 هكتار وسعت در یكی از ارتفاعات منطقه حفاظت شده اشترانكوه قرار دارد. قرار گرفتن این دشت زیبا در ارتفاعات اشترانكوه و احاطه شدن توسط كوه های دیگری همچون مورزرین قالی كوه، شاه كول و نسارتخت زیبایی آن را …