چگونگی ساخته شدن مروارید

مهدی 1 دیدگاه

زمان مطالعه: 2 دقیقه مروارید خالص از جواهرات بسیار قیمتی است. البته این شییء گرانبها را یک صدف کوچک دریایی می سازد. صدف روی زمین می خزد و به این سو و آن سو می رود. اما ماهی ها و صدف های بزرگتر آن را شکار می کنند.

ادامه خواندن