روش تهیه عجیب آب هندوانه
کلیپ

روش تهیه عجیب آب هندوانه

ما امروز قصد داریم در اینجا به شما روش تهیه عجیب آب هندوانه را با یک فیلم آموزشی،آموزش دهیم.

کلیپ

انفجار هندوانه

افرادی با بستن کش های زیاد به دور هندوانه،با فشار آوردن کش ها به هندوانه باعث ترکیدن هندوانه می شوند.