مطالب مربوط به: ٧ سیاره مشابه زمین کشف

علمی کشف هفت سیاره شبیه زمین
1

به نقل از ناسا، این سیاره ها به دور یک ستاره می چرخند. ستاره مذکور ۴٠ سال نوری با زمین فاصله دارد.دانشمندان ناسا اعلام کردند طی تحقیقات خود حداقل ٧ سیاره مشابه زمین کشف کرده اند.