تکه تکه شدن عجیب ماشین
کلیپ
2

تکه تکه شدن عجیب ماشین

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در این کلیپ ماشینی با سرعت می آید،و با کشیدن دستی کل ماشین به صورت عجیبی پودر در واقعه ماشین به تکه های کوچک تبدیل می شود.