هنری

نقاشی روی گیتار

زمان مطالعه: < 1 دقیقه این تصاویر هنری ، نقاشی هایی بر روی گیتار هستند؛که با ظرافت زیادی نقاشی شده اند و جلوه هایی زیبایی به گیتار ها داده اند.