مطالب مربوط به: ajib

کلیپ موتور با لاستیک های عجیب
0

موتور با لاستیک های عجیب:موتور سواری با یک موتور عجیب که لاستیک های آن از لاستیک های ماشین بزرگ تر است به حرکت در میاد.