تصاویر

خورشید عجیب و غریب

این تصویر مربوط به غروب خورشید است که منظره زیبایی را خلق کرده است.